Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Загальна інформація

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду  керівника закладу освіти -

Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соснівський  ліцей № 1 Сокальської районної ради Львівської області

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соснівський  ліцей № 1 Сокальської районної ради Львівської області

80193, Львівська область, Сокальський район, м. Соснівка вул. Шептицького,2

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

директор

посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

 3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;:

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення; 5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

 

4. Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

Претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

 копію паспорта громадянина України;  документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

 копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

 довідку про відсутність судимості;

 довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

 мотиваційний лист, складений у довільній формі;

 заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.          Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості 

Подання документів здійснюється у Сокальську районну раду Львівської області:  вул.Шептицького,26 м.Сокаль, Львівська область 80000.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа). Кінцевий термін подання документів: 16.00 год 9 жовтня 2020 року

 

5. Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:

Конкурсний відбір включає такі етапи:

- з  16 вересня 2020 року по 9 жовтня 2020 року – подання претендентами документів;

- з 12 жовтня 2020 року  по  19 жовтня 2020 року – вивчення конкурсною комісією поданих документів;

- 20 жовтня 2020 року   - допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- 20 жовтня 2020 року   - ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу

- 27 жовтня 2020 року  – конкурсний відбір на перевірку  знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти в приміщенні сесійного залу Сокальської районної ради Львівської області.

- не пізніше 29 жовтня 2020 року  – надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

 

6.Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Кулик Юлія Романівна radasokal@gmail.com 0671568479

 

 

 

Єдина система відкритих бюджетів шкіл

 

 

Ласкаво просимо!

ЗЗСО Соснівський ліцей №1 розташована в невеликому шахтарському містечку Соснівка Львівської області.  Вона  була заснована в 1961р., як перша національна середня школа нашого міста. Школа підпорядковується Сокальському відділу освіти.

  Станом на  1  січня 2020 року у школі навчається 392 учнів, укомплектовано 15 класів.

    Кадрове  забезпечення є найголовнішою умовою якості  освіти  в навчальному  закладі. Ключова роль у вирішенні пріоритетного завдання сучасної державної політики в галузі освіти – поліпшення якості освітніх послуг належить УЧИТЕЛЕВІ! Саме від особистісних якостей учителя та рівня його підготовки залежить якість нашої шкільної освіти.

   У школі працює висококваліфікований педагогічний колектив, здатний  забезпечувати  високий рівень  навчання, умови для індивідуального  розвитку учнів, який  будує  свою   педагогічну діяльність на  єдиних професійних принципах.

На 01.01.2020 р. школа повністю  укомплектована педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом .

Навчально-виховний процес забезпечують 36 педагоги. З них мають такі кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» – 19 ;

«спеціаліст першої категорії» – 5 ;

«спеціаліст другої категорії» –4 ;

«спеціаліст» – 8.

Педагогічні звання:

«Учитель методист»-1,

«Старший учитель» – 10.

 

           

 

 

 

 

Основні напрямки роботи школи   на 2019-2020 н.р.:

1. Працювати над науково-методичною проблемою: "Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя".

2. Удосконалювати зміст, форми і методи навчально - виховного процесу на засадах гуманізації та демократизації   освіти шляхом:

забезпечення кожному учневі (вихованцеві)   рівного доступу до якісної освіти;

здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

створення передумов для: підвищення соціального статусу вчителя,  престижу його професії;

зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютерізації;

забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів (вихованців);

оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально - виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;

удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання;

виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із    захисту дітей пільгових категорій та інших   учасників навчально-виховного процесу;

 3. Розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх кваліфікаційний та професійний рівень.

4. Вдосконалювати систему планування та координації всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньо-шкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності школи.

5. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.

7. Посилити контроль за викладанням і якістю знань, умінь і навичок учнів з предметів інваріантної складової навчального плану.

8. Продовжити роботу щодо впровадження проектних технологій в навчально-виховний процес.

9. Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів, води .

10. Забезпечити поповнення матеріальної бази для продовження комп'ютеризації всіх напрямків  діяльності школи.

 

 

Матеріальна база:

- предметних кабінетів - 31;
 

 - спортзалів -1, спортивних майданчиків -1, футбольне поле-1;
 

 - кабінет  хореографії;
 

 - бібліотека та читальний зал;
 

 - їдальня;
 

- медпункт;
 

 - комбіновані майстерні - 2 (по дереву та по металу);
 

- кабінет обслуговуючої праці;
 

- ігрова кімната для учнів молодших класів;
 

 - комп'ютерний клас  (10+1),  підключення  до Інтернету;
 

- мультимедійний клас (інтерактивна дошка, проектор);
 

-  медіапроектор в комплекті з ноутбуком.

 

Наша школа  прийняла рішення подати заявку на участь в проекті "Відкритий світ". З цією метою створено відеоролік, який можна передивитися за посиланням  http://youtu.be/VrIEhNqZ4Ks

 

Школа це:
Критика – сприймай її;
Можливості – отримай їх;
Поради – приймай їх;
Мудрість – досягни її;
Дух – виявляй його;
Гордість – май її;
Любов – розділи її;
Дружба – плекай її;
Дисципліна – дотримуйся її;
Честь – заслужи її.