Учням / Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Завдання на період карантину з 31.01.2019 - 06.02.2019

 

Учитель Сокол Л.В.

-      5 клас.  Українська мова.  Повторити правила ст.135-136. Зробити фонетичний розбір слів - радість, ягідка,  щастя, дзін (зразок фонетичного розбору ст. 177);

-      6 клас. Українська література. Прочитати  оповідання В.Винниченка "Федько - халамидник" с.61-77, скласти план;

-      7 клас. Українська мова (ІІ група). Повторити правила ст.114, вправа 236 ст. 130;

-      7 клас. Українська література.  Опрацювати ст. 146-147, Прочитати і переказувати  оповідання О.Стороженка "Скарб" , усно питання 1-5 ст.152;

-      8 клас. Українська мова (ІІ група).  Написати твір-мініатюру "Моя вулиця" , використовуючи односкладні речення, підкреслити їх;

-      8 клас. Українська література.  Опрацювати ст.122-123, вивчити напам’ять поезію Лесі Українки "Давня весна" ст.. 124;

-      11 клас. Українська література. Вивчити напам’ять вірш Є.Маланюка " Стилет чи стилос".

 

Учитель Наконечна Л.І.

Світова література:

-       5 кл: Е. Портер "Полліана", Р. Далл "Чарлі і шоколадна фабрика".

-       6 кл: В. Короленко "Сліпий музикант", А. Ліндгрен «Брати Лев’яче серце», «Міо, мій Міо".

-       7 кл - О. Грін  «Пурпурові вітрила», Герберт Уеллс  «Чарівна крамниця».

-       8 кл - Дж. Боккáччо  "Декамерoн".  М.Сервaнтес  "Дон Кіхот".

-       9 кл - О. Пушкін «Євгеній Онєгін» , М. Гоголь "Шинель",

-       10 кл - Л. Толстой. «Анна Кареніна», Е. Золя. «Кар'єра Ругонів».

-       11 кл - А.Камю «Чума», Е. Хемінгуей «Старий і море», П. Зюскінд "Запахи".

 

Учитель Журавель І.Ч.

- 6 клас. Українська мова. Написання частки НЕ з іменниками. П.37, впр. 311. Написання та відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ, імен, по батькові. П.36, впр.304.

 

- 7 клас. Українська мова.  Написати твір-опис процесу праці за власним спостереженням. Впр.239 (ІІ). Завдання для повторення впр. 240. 

 

-10 клас. Українська мова. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Специфічно-побутова лексика, просторічні слова, їхні стилістичні функції. П.9, впр. 177. Підготувати матеріал до учнівських проектів.

 

- 10 клас. Українська література.  М. Коцюбинський. Прочитати "Тіні забутих предків",  "Intermezzo".

 

- 5 клас. Українська література. Виписати і вивчити 10 прислівqїв, 10 загадок. Підготувати повідомлення на тему: "Із народної мудрості. Загадки, прислів'я, приказки".

 

Учитель Петришак Г.А. 

 

Учитель Гібляк О.В.  Англійська мова.

-5-А клас. Підготувати матеріали для проекту на тему "Різні свята в англомовних країнах". Текст: читати і переказувати стор. 116-117. впр.2; стор.117. впр.3 (письмово).

 

- 6 клас. Опрацювати граматичну конструкцію "Would like to do something". стор. 102. впр. 2,3; стор. 103. впр.4 (письмово).

 

- 8 клас.Повторити граматичний матеріал: Пряма і непряма мова: накази, команди, прохання. Стор. 176-177.

 

- 7 клас. Повторити слова з теми "Спорт". Впр. в р/з: WB: р.45-50 (пис.) Ex:1-7.

 

- 9 клас. Повторити "Пасивний стан дієслова".  стор. 111, впр.5(пис). Вивчити слова з теми: "Навколишнє середовище".

 

Учитель Мокрій І.Я. Географія.

 

-      6 клас.  повторити тему "Літосфера", підготуватись до КР;

-      7 клас.  Повторити теми "Австралія", "Антарктида". Підготувати запрошення на материк;

-      8 клас.   Повторити п. 22, 23. Підготувати повідомленняпро озера України;

-     9 клас.  Повторити п.26.Підготувати повідомлення про художні промисли України;

-      10 клас. Повторити загальну характеристику країн Європи.

 

Учитель Сагайдак О.Л. Хімія.

 

-      7 клас.  Повторити прості речовини. П.7;

-      8 клас.  Повторити поняття про валентність, періодичну систему хімічних елементів;

-      9 клас.  Вивчити 10 гамологів алканів. Ст.126, п.21;

-      10 клас.  Нітратна кислота. Нітрати. П.10;

-      11 клас.  Ознайомитись з альдегідами. П.23.
 
 

Учитель Пастухова Н.В.

-      5 клас.  Математика.  Повторити теми:

                 Рівняння. П.16 №42,43 ст.329; №558, 566, 574;

                  Складання до задач рівнянь. П.17. №609, 611, 613, 615;

                Степінь числа. П.18. №688, 691, 694.

 

-      6 клас. Математика. Повторити теми

                             Поділ числа в даному відношенні. Масштаб. П.15, ст.109 №635, 640, 642, 644

                              Відсоткові розрахунки. П.19, ст.136. №790, 792, 794, 796. Вивчити правила,                                                                                  відповіді на запитання.

Учитель Романчук О.І.

-      7 клас. Алгебра. Вивчити: Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів п.7, ст.95;№573, 575, 577;

                                                 Множення різниці двох виразів на їх суму. П.16, ст.92. №550,552,554;

-      7 клас. Геометрія.  Вивчити: Сума кутів трикутника. п.10, ст.81;№303, 305, 309;

                                                 Про рівність геометричних фігур. П.11 ст.87. №329, 332, 335;

-      11 клас. Алгебра. Логарифмічна функція, її властивості, графік.П.16, ст.202. Виконати вправи №1,                                         2, 3, 4 ст.208.  Розв'язування догарифмічних рівнянь та нерівностей. п.17.1,                                                17.2. Ст.209, 221. № 1, 2, 3, 4, 5 ст.221; №1, 2, 3, 4 ст.228.

                                      Похідна показникової та логарифмічної функції. П.18, ст.229. №1,2,3,4 ст.240

                                       Вивчити формули і основні означення;

 -      11 клас. Геометрія. Призма. П.20, ст.136. Виконати вправи №707, 709, 713, 716, 719. 

 

Учитель Лех Т.Ф. Інформатика.

 

-      5 клас.  Створення проекту 

-      6 клас.  Повторити тему "Мультимедійні дані. Пристрої для роботи з мультимедіа" Урок 14, 15 в                            робочому зошиті;

-      7 клас.  Повторити типи алгоритмів. Алгоритми з розгалуженням;

-      9 клас.  Самостійно опрацювати тему "Інтернет. Адресація в Інтернеті. Поняття веб-сторінки, сайту"

-      10 клас.  Призначення табличних редакторів. Програма MS Excel. Інтерфейс. Основні поняття
-      11 клас.  Підпрограми. Процедури та функції. Підготуватися до практичної роботи.
 
 
Учитель Касьянова Н.Й.
 
Образотворче мистецтво
 

1-4 класи   -       малюнок на тему « Чудова зима»

5-7 класу  -        малюнки на тему «Україна моя   нездоланна!» для передачі учасникам АТО

 

Музичне мистецтво

3-4 класи   -  самостійне вивчення колядок і щедрівок

5-7 класи – проектна робота «Різдво на Україні»

8 клас -  Творчі роздуми «Музика минулого і музика сучасна»

 

Художня культура

9 клас –

- Що таке «мистецтво»

- Поясни , що таке «художня культура»?

- Намалюй храм мистецтва, яким ти його бачиш?

- Які види мистецтва тобі відомі?

 

10 клас –

 

- Викладіть власну версію походження мистецтва

- Чим відрізнялась церковна музика від народної та світської?

- Розтлумачте поняття  СКОМОРОХ

- Визначте особливості театрального мистецтва Запоріжської Січі

- Які з прадавніх обрядів збереглися до нашого часу?

- Дайте визначення поняття  РОМАНТИЗМ

- Що характеризує художню культуру польсько-литовської доби?

- Поясніть різницю між українським та європейським бароко на прикладі пам’яток архітектури

- Розтлумачте поняття  ПЕТРОГЛІФ

- Назвіть різновиди календарно-обрядових пісень 

- Які ви знаєте пам’ятки архітектури козацько-гетьманської доби

- Які види живопису домінували у ХУІІ-ХУІІІ ст..?

-  Хто започаткував друкарство в Україні?

- Назвіть найпоширеніші види декоративно-ужиткового мистецтва України ХІХ ст..

- Чим характерний розвиток музичного виконавства в Україні в І половині ХІХ ст..?

- Яке місце займає духовна музика в житті людини?

- Назвіть місцевості на території України, де було виявлено найдавніші зразки мистецтва?

- Назвіть міста – осередки найкращих зразків барокової архітектури (1б )

- Чим відрізняється архітектурне мистецтво Галицько-Волинського  князівства від мистецтва Київської Русі

11 клас

-          Мистецький проект «Мої віртуальні враження» ( про культуру країн світу)