Вчителям / Інформація

Інформація

Фото

Тематика  засідань педагогічної ради  школи

на 2017-2018 н.р.

 

Засідання №1       (серпень)

 

1.Сучасна шкільна освіта як важливий чинник становлення і розвитку особистості.(Підсумки  навчально-виховного процесу школи за 2016-2017 н.р.)

                                                                                                                    Пастухова Н.В.

                                           

2.Про результати  основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ДПА) випускників школи.       

                                                                                                                   Пастухова Н.В.                                                                       

3. Про розгляд та схвалення плану роботи школи на 2017-2018 н.р.

                                                                                                                  Мокрій І.Я.   

4.Про режим роботи школи  у 2017-2018 н.р.

                                                                                                                  Мокрій І.Я.        

5. Про оцінюван ня учнів 2 класу

                                                                                                                 Пастухова Н.В. 

 

Засідання №2    (жовтень)

1.Інформація  про виконання ухвали  педагогічної ради  від   10.2015р.(протокол №     ) «Про готовність  педагогів ефективно здійснювати здоров’язбережувальну діяльність,формувати культуру здорового способу життя школярів»

                                                                                                                 Касьянова Н.Й.

2.Про затвердження програми розвитку освіти Червоноградської загальноосвітньої школи №7

                                                                                                                  Мокрій І.Я.      

3 Творче використання методу проектів  на уроках  природознавства у початкових класах.

                                                                                                                 Пастухова Н.В.

4. Класний керівник – активна особистість у створенні виховної системи в школі.

5.Про  взаємозв’язок ключових компетентностей в умовах уроку

                                                                                                                 Пастухова Н.В.

                                                                                                       Касьянова Н.Й.

 

Засідання №3      (Січень)

1.Інформація  про виконання ухвали  педагогічної ради від __ 01.2016р. (Протокол № 3 )«Про стан викладаня і дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм  з математики в 9,11 класах»

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

2. Стан викладання і  дотримання державних  вимог до змісту та обсягу навчальних програм з  з англійської мови у початкових класах

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

 

3.Про стан викладання предметів  за індивідуальною формою навчання.

                                                                                                                 Пастухова Н.В.

4.Творчі звіти вчителів, що атестуються ( портфоліо). Особистісне зростання  вчителя як мета і результат педагогічного досвіду.Наконечна Л.І.

 

5.Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібними медалями.

                                                                                                               Пастухова Н.В.          

Засідання №4       (Березень)

1.Інформація  про виконання ухвали  педагогічної ради від __ 03.2016р. (Протокол № 4 )«Про стан викладаня і дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм  з фізики»

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

2. Про стан викладаня і дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм  з історіЇ

                                                                                                                 Мокрій І.Я.

3.Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження  інноваційних технологій навчання.

                                                                                                                   Пастухова Н.В.

4.Про розгляд та визначення завдань для проведення ДПА у початковій, основній та старшій школі у 2016-2017 н.р.

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

5.Про звільнення від проходження ДПА учнів .

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

Засідання  №5   (Травень)

 1.Про стан  безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки, дитячого дорожньо–транспортного травматизму учасників навчально – виховного процесу.

 

2.Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за 2017 – 2018 н.р..

3.Про нагородження претендентів Золотою та Срібною медалями.

                                                                                                     Мокрій І.Я

Засідання  №6   (Травень)

1.Про видачу атестатів про повну загальну середню освіту.

                                                                                                     Мокрій І.Я.

2.Про випуск учнів 11 класу зі школи.

                                                                                                      Пастухова Н.В.

3.Про переведення учнів 1-4,5-8,10 класу до наступного класу.

                                                                                                      Пастухова Н.В.

4.Про нагородження учнів за успіхи у навчанні.

( на спільному засіданні педради і ради школи).

                                                                                                      Пастухова Н.В.

Засідання №7  ( Червень)

1.Про видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту.

                                                                                                     Мокрій І.Я.

2.Про випуск учнів 9 класу зі школи.

                                                                                                     Пастухова Н.В.

Тематика  засідань нарад  при директорові

2017-2018 н.р.

 

Засідання №1   Вересень, 2017

 

1. Про працевлаштування учнів 9,11-х класів.

                                                                                                      Касьянова Н.Й.

2.Про забезпеченість учнів підручниками.

                                                                                                     Демчишин Л.В.

3.Про організацію підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних кадрів у 2017-2018 н.р.

 

4.Про стан  харчування учнів  у  школі.

                                                                                                     Пастухова Н.В.

 

Засідання №3    Жовтень, 2017р.

 

1.Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушень.

                                                                                                          Касьянова Н.Й.

2.Про відвідування учнями школи.

 

                                                                                                                 Касьянова Н.Й.

3 .Про стан профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру.

                                                                                                      Пастухова Н.В.

 

 

Засідання №4     Листопад, 2017 р.

 

1.Про класну годину у системі особистісно-орієнтованого виховання.

                                                                                                 Касьянова Н.Й.

2.Про організацію роботи шкільної бібліотеки щодо розвитку творчих здібностей школярів.

3.Виконання закону України «Про охорону праці».

 

                                                                                                               Пастухова Н.В.

 

Засідання №5     Грудень, 2017 р.

 

1. Про роль батьків в організації виховного процесу в школі.

                                                                                                            Касьянова Н.Й.

2.Про роботу груп  продовженого дня.

                                                                                                           Пастухова Н.В.

 3.Правовиховна та правоосвітня робота школи , реалізація Програми правової освіти населення Львівської області на 2017-2018 н.р.

                                                                                                      Касьянова Н.Й.

                                                                                       

 

 

Засідання №6    Січень, 2018 р.

 

1.Про результати перевірки класних  журналів.

                                                                                                       Пастухова Н.В.

2.Моніторинг  рівня навченості з предметів інваріантної складової  за  І семестр.

                                                                                                       Пастухова Н.В.

 

Засідання №7     Лютий, 2018 р.

 

1.Про стан  харчування учнів у школі.

                                                                                                               Пастухова Н.В.

2. Про стан  профілактики травматизму в школі.

                                                                                                               Пастухова Н.В.

3.Про роботу спецмедгрупи.

                                                                                                     Пастухова Н.В.

 

 

Засідання №8   Березень, 2018 р.

 

1.Діяльність педагогічного колективу з розвитку ініціативи і самодіяльності учнівського колективу.

                                                                                                                 Касьянова Н.Й.

2.Про ефективність  використання  варіативної   складової навчального  плану.

                                                                                                                Пастухова Н.В.

                                                                                                                Касьянова Н.Й.

3.Про організацію  роботи з підготовки до державної підсумкової атестації.

                                                                                                                Пастухова Н.В.

Засідання №9    Квітень,  2018р.

 

1. Про ведення особових справ учнів та вчителів.

                                                                                                                 Пастухова Н.В.

 

2.Про організація літнього оздоровлення учнів. Робота пришкільного табору.

                                                                                                                Касьянова Н.Й.

 

 

Засідання №10      Травень, 2018р.

 

1.Підсумки  навчально-виховного процесу школи  за 2017-2018 н.р.

 

2.Підсумки проведення перевірки класних журналів, журналів гурткової роботи та ГПД.

 

 

 

Тематика засідань Ради школи

 

Засідання  №1    Серпень, 2017

 

1.Про  розгляд і затвердження плану роботи школи на 2017-2018  н.р. спільно з адміністрацією  школи.

                                                                                                           Директор І.Я.Мокрій      

2.Про затвердження    режиму роботи школи.

3.Про погодження робочого  навчального плану.

4.Про погодження складу атестаційної комісії при школі з атестації педпрацівників.

                                                                                                     Заступник з НВР

                                          Пастухова Н.В.

Засідання №2    Вересень, 2017

1.Звітно-виборча конференція : Підведення підсумків роботи Ради школи.

                                                                                                                  Голова Р/ш

2.Вибори членів Ради школи.

3.Затвердження   плану   роботи   Ради школи.

 4.Організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.                                                                                                     Голова Р/ш  

 

Засідання №3    Грудень, 2017

 

 1. Попередження правопорушень серед учнівської молоді.

                                                                                                         Заступник з НВР

    &n