Вчителям / Інформація

Інформація

Фото

Тематика  засідань педагогічної ради  школи

на 2018-2019 н.р.

 

Засідання №1       (серпень)

1.Про  підсумки   освітнього процесу школи за 2017-2018 н.р. та пріорітетні завдання на 2018-2019 н.р.

                                                                                                                 Мокрій І.Я.

2. Про розгляд та схвалення плану роботи школи на 2018-2019 н.р.

                                                                                                                 Мокрій І.Я.   

3.Про режим роботи школи  у 2018-2019 н.р.

                                                                                                                  Мокрій І.Я.        

4. Про оцінювання учнів 2 класу.

                                                                                                                 Пастухова Н.В. 

Засідання №2    (жовтень)

1.Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників  у 2018-2019 н.р.

                                                                                                                Пастухова Н.В.

2.Про формування здорового способу життя дітей - одне з головних завдань школи та сім'ї.

                                                                                                                Касьянова Н.Й.    

Засідання №3    (листопад)

1.Інформація  про виконання ухвали  педагогічної ради  від  20.02.2018р.(протокол № 4) « Про стан викладання і дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм з англійської мови у початкових класах».           

2.Про роботу педколективу з удосконалення військово – патріотичного виховання учнів, формування готовності до захисту Батьківщини.

                                                                                                                      Касьянова Н.Й

3. Про стан впровадження інноваційних технологій на уроках української мови у початковій школі .  

                                                                                                                       Пастухова Н.В. 

4.Про досвід учителя історії Возної І.В. та вчителя англійської мови  Микули І.П.щодо вміння формувати в учнів позитивного інтересу до навчання.

 Засідання №4      (Січень)

1.Інформація  про виконання ухвали  педагогічної ради від 02. 04.2018р. (Протокол № 5 )«Про стан викладаня і дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм   з історії.»

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

2.Про стан викладання і  дотримання державних  вимог до змісту та обсягу навчальних програм з  музичного та образотворчого мистецтва.

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

3.Про піднесення рівня позакласної роботи як важливий засіб розвитку в учнів інтересу до знань..

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

4.Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібними медалями.

                                                                                                                   Пастухова Н.В. 

5. Про визначення предмета за вибором навчального закладу для проведення ДПА за курс базової загальної середньої освіти.

6.Форми та методи роботи вчителів, які атестуються.       

Засідання №5       (Березень)

1.Інформація  про виконання ухвали  педагогічної ради від __ 05.2018р. (Протокол №7)«Про стан безпеки життєдіяльності,охорони праці,пожежної безпеки,дитячого-травматизму учасників освітнього процесу .»

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

2. Про стан викладаня і дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм  з хімії.

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

3. Про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень, суспільно небезпечних узалежнень та превентивного виховання дітей у закладах освіти міста на 2016-2020 р.р., зокрема розділу 6.2. 

                                                                                                                   Касьянова Н.Й.

4.Про розгляд та визначення завдань для проведення ДПА у початковій, основній та старшій школі у 2017-2018 н.р.

                                                                                                                   Пастухова Н.В.

5.Про звільнення від проходження ДПА учнів .

                                                                                                                   Пастухова Н.В.

Засідання  №6   (Травень)

1.Про стан впровадження освітньої реформи  нової української школи у перших класах.

                                                                                                               Пастухова Н.В.

2. Виховна програма  школи: проблеми, пошуки, знахідки. Про удосконалення структури, змісту та форм внутрішкільної  роботи ,  ініціативу  виховної роботи в школі.

                                                                                                         Касьянова Н.Й.

3.Про нагородження претендентів Золотою та Срібною медалями.

                                                                                                     Мокрій І.Я

Засідання  №7  (Травень)

1.Про видачу атестатів про повну загальну середню освіту.

                                                                                                     Мокрій І.Я.

2.Про випуск учнів 11 класу зі школи.

                                                                                                      Пастухова Н.В.

3.Про переведення учнів 1-4,5-8,10 класу до наступного класу.

                                                                                                      Пастухова Н.В.

4.Про нагородження учнів за успіхи у навчанні.

( на спільному засіданні педради і ради школи).

                                                                                                      Пастухова Н.В.

Засідання №8  ( Червень)

1.Про видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту.

                                                                                                     Мокрій І.Я.

2.Про випуск учнів 9 класу зі школи.

                                                                                                     Пастухова Н.В.

 

 

Тематика  засідань нарад  при директорові

2018-2019н.р.

Засідання №1   Вересень, 2018

1. Про результати  основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ДПА) випускників школи.       

                                                                                                                 Пастухова Н.В.  

2.Про впровадження нової української школи  (НУШ-2).

                                                                                                                  Пастухова Н.В.  

3. Про працевлаштування учнів 9,  11-х класів.

                                                                                                                  Касьянова Н.Й.

4.Про роль бібліотеки з питань забезпечення учнів підручниками

                                                                                                                   Демчишин Л.В.

Засідання №2   Жовтень, 2018 р.

1.Про стан  харчування учнів  у  школі.

                                                                                                        Пастухова Н.В.

2.Про створення безпечних умов проведення освітнього процесу.Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

                                                                                                               Пастухова Н.В.

3.Про розвиток соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування.                                                                               

                                                                                                               Касьянова Н.Й.

Засідання №3     Листопад, 2018 р.

1.Про стан ведення ділової документації щодо прийому,руху учнів, обліку дітей шкільного віку та учнів.

                                                                                                            Пастухова Н.В.

2.Про діяльність педколективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства.

                                                                                                              Касьянова Н.

3.Про роль гуртків і факультативів у розвитку творчої особистості учня.

                                                                                                               Пастухова Н.В.

Засідання №5     Грудень, 2018 р.

1. Про роль батьків в організації виховного процесу в школі.

                                                                                                                Касьянова Н.Й.

2.Про індивідуальну форму навчання учнів.                                                                                                                                                                                                                                                            Пастухова Н.В.

Засідання №6    Січень, 2019 р.

1.Про результати перевірки класних  журналів.

                                                                                                                 Пастухова Н.В.

2.Моніторинг  рівня навченості з предметів інваріантної складової  за  І семестр.

                                                                                                                  Пастухова Н.В.

Засідання №7     Лютий, 2019 р.

1.Про стан  харчування учнів у школі.

                                                                                                             Пастухова Н.В.

2.Про роль ГПД у розвитку творчих здібностей

                                                                                                              Пастухова Н.В..

3. Про стан  профілактики травматизму в школі.

                                                                                                               Пастухова Н.В.

Засідання №8   Березень, 2019 р

1.Про діяльність педагогічного колективу з розвитку ініціативи і самодіяльності учнівського колективу.

                                                                                                                 Касьянова Н.Й.

2.Про ефективність  використання  варіативної   складової навчального  плану.

                                                                                                                Пастухова Н.В.

                                                                                                                Касьянова Н.Й.

3.Про організацію  роботи з підготовки до державної підсумкової атестації.

                                                                                                                Пастухова Н.В.

Засідання №9    Квітень,  2019 р.

1.Про педагогічний  супровод обдарованих учнів в освітньому середовищі школи.

                                                                                                                 Пастухова Н.В.

2. Про ведення трудових книжок.

3.Про організація літнього оздоровлення учнів.

                                                                                                                Касьянова Н.Й.

Засідання №10      Травень,2019 р.

1. Виховна програма  школи: проблеми, пошуки, знахідки. Про удосконалення структури, змісту та форм внутрішкільної  роботи ,  ініціативу  виховної роботи в школі.

2.Підсумки проведення перевірки класних журналів, журналів гурткової роботи та ГПД.


Тематика засідань Ради школи

Засідання  №1    Серпень,2018

1.Про  розгляд і затвердження плану роботи школи на 2017-2018  н.р. спільно з адміністрацією  школи.

                                                                                                     Директор І.Я.Мокрій      

2.Про затвердження    режиму роботи школи.

                                                                                                    Заступник директора Пастухова Н.В.

Засідання №2    Вересень,2018

1.Звітно-виборча конференція : Підведення підсумків роботи Ради школи.

                                                                                                             Голова Р/ш

2.Вибори членів Ради школи.

3.Затвердження   плану   роботи   Ради школи.

 4.Організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.                                                                                                 Голова Р/ш  

Засідання №3    Грудень, 2019

1. Попередження правопорушень серед учнівської молоді.

                                                                                            Застуступник директора Касьянова Н.Й.

2. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі.

                                                                                             Застуступник директора Пастухова Н.В.

Засідання №4    Лютий,2019 р.

1. Робота з обдарованими дітьми, шляхи її удосконалення 

2.Про стан і заходи поліпшення сімейного виховання 

3. Про впорядкування території школи.